Les Barraques de Festa Major
Les Barraques de Festa MajorNit, concerts i diversió
Les Barraques de Festa Major
Les Barraques de Festa Major
Les Barraques de Festa Major
Les Barraques de Festa Major

Les Barraques de Festa Major

La festa de Barraques és un model de festa molt arrelada a diferents festes majors de ciutats i pobles de Catalunya i de l’estat espanyol. Les Barraques als Països Catalans, les txoznas del País Basc, les casetas a Andalusia, etc.

Tot i dir-se de diferents maneres, el funcionament és sempre similar. L’activitat es desenvolupa al voltant d’un escenari on tenen lloc diferents actuacions comunes (concerts, teatre,...) i complementant aquesta oferta, cada entitat organitza una barraca des d’on pot divulgar els seus objectius, fer activitats paral·leles (tallers, xerrades,...) i fer promoció d’ella mateixa. Generalment dintre les barraques s’hi instal·la un bar.

En el cas de la barraques de Reus, la Coordinadora de Barraques de Reus (CBR) és l’entitat responsable d’organitzar la festa. La CBR és una associació assemblaria que està formada per les diferents entitats i col·lectius de Reus que hi volen participar. Una de les condicions per poder formar part de la CBR és ser una entitat (formal o no formal) sense ànim de lucre i ser de Reus.

El gran avantatge que suposa que sigui la CBR qui organitza Barraques, és que es fomenta la participació a la festa major. A més a més es fomenta la participació de forma activa i absoluta, i no només de forma consultiva.

Les barraques a Reus van començar l’any 1999 fruit de la voluntat de 5 entitats de la ciutat que pensaven i volien que la festa major fos més popular i participativa. Al llarg de les següents edicions, el nombre d’entitats ha anat augmentant i diversificant-se fins aconseguir que la festa de Barraques sigui una activitat molt coneguda de la Festa Major de Sant Pere i sigui de les més participatives que hi ha.

Les barraques van néixer amb una doble intencionalitat. El primer objectiu era fer una festa major més popular i on tothom pogués trobar un espai on si sentís identificat. A més a més, s’ha de tenir en compte que els anys anterior al 1999 molts dels actes de la festa major (sobretot concerts) eren de pagament la qual cosa impossibilitava que fos una festa accessible a tothom. Tot i les dificultats de les barraques en els seus inicis, al final (l’any 2003) van acabar consolidant-se com un acte més de la festa Major i aconseguint ser una de les activitats més conegudes. Sobretot per la gent jove.

El segon objectiu era la voluntat i necessitat de fer xarxa entre les diferents entitats de Reus. El fet d’organitzar Barraques, era i és una “excusa” perfecte per fer que les entitats es trobin al llarg del curs i es relacionin les unes amb les altres. Arran d’aquest treball en xarxa, s’ha aconseguit que diferents col·lectius de la ciutat hagin coorganitzat coses al marge de la Coordinadora de Barraques. Tot i que les entitats que participen a les Barraques provenen de diferents camps, una part ja tenien alguna vinculació amb la fets Major. Potser el següent repte seria que entressin a la CBR entitats com són ara les cases regionals, associacions de veïns, etc...

Deixant de banda aquests dos objectius pels quals es va forma la CBR, hi ha un altre aspecte que no podem obviar. Tot i ser un aspecte purament econòmic, és important el fet que moltes entitats obtenen ingressos que els permet programar i generar activitats al llarg de l’any. L’aportació municipal és inferior als beneficis que obtenen les entitats, la qual cosa significa que el pressupost que es destina a Barraques, serveix per fer la Festa Major però també per les activitats anuals de cada entitat. Si això es fes com a la resta d’actes de la Festa Major, aquests diners anirien directament a la butxaca d’alguna empresa.

 

Monogràfics

Pirotècnia i castells de focs a les festes reusenques
Crònica de la Marina Reial (de S.M. Carnestoltes)
La festa major reusenca, dels inicis fins al segle XIX
Els vestits de la Vitxeta
 
 

Informació

La botiga de la Festa
Agenda
Calendari festiu a les escoles
 
 

Cercador

Actes de la festa

El repartiment del programa
El mercat al Mercadal
L'assaig del Seguici
Ballades de sardanes i esbarts
La Cercavila de foc
Barraques de Festa Major
El pregó
Cercavila del Masclet
El tomet de Sant Ganxet
Els concerts vermut
Les completes
Revetlles i concerts
El migdia de Sant Pere
L'Ofici
La processó